28 червня - день Конституції України

28 червня - день Конституції України

 Конституція України – основний закон України. Це верховенство права, яке прийнято в особливому порядку та являє собою основу конституційного ладу, основу правового статусу особистості, регулює основні засади організації та діяльність механізму української держави.

 Діти та їх батьки обов'язково повинні знати власні права та обов'язки, щоб почуватися впевнено, спокійно в своєму житті та прийнятті рішень, щоб вміти захищатися від неприємностей, які супроводжують необізнаних в свої правах людей .  Вивчати Конституцію необхідно з дитинства та постійно вдосконалювати знання у правовій сфері.

 Коли людина знає свої права, ії крила абсолютно наповнені впевненістю у завтрашньому дні, вона має плани та впевнено йде до своєї мети. На шляху такої людини весь час зустрічаються ті, хто хоче обмежити права та свободи, вказує що і як треба робити. Щоб не відхилятися від своєї власної мети та знати, як треба вчиняти в тій чи іншій ситуації, треба пам'ятати свої права.

Стаття 8. В Україні визнається та діє принцип верховенства права.

 Стаття 19. Органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.

 Органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.

 Стаття 34. Кожен має право вільно збирати, зберігати, використовувати та поширювати інформацію усно, письмово чи іншим способом – на свій вибір.

 Стаття 40. Усі мають право направляти індивідуальні чи колективні письмові звернення або особисто звертатися до органів державної влади, органів місцевого самоврядування та до посадових та службових осіб цих органів, які зобов'язані розглянути звернення та дати обґрунтовану відповідь у встановлений законом строк.

 Стаття 55. Права та свободи людини та громадянина захищаються судом.

 Кожному гарантується право на оскарження в суді рішень, дій чи бездіяльності органів державної влади, органів місцевого самоврядування, посадових та службових осіб.

 Кожен має право звертатися по захист своїх прав до Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини.

 Кожен має право будь-якими не забороненими законом засобами захищати свої права та свободи від порушень та протиправних посягань.

 Стаття 68. Кожен зобов'язаний неухильно дотримуватися Конституції України та законів України, не посягати на права та свободи, честь та гідність інших людей.

 Нажаль, зараз в Україні йде дуже жорстока війна з агресією російської федерації, яка своїми діями порушує багато конституційних прав та свобод українців. Але наш уряд та виконавчі органи усіх рівней старанно виконують свою роботу: боронять суверенність України, фіксують абсолютно всі наслідки ворожих обстрілів, допомогають переселенцям та біженцям - що являє собою ті чинні заходи, які передбачені Конституцією та законами України.

 Під час дії віськового стану, нагадуємо, що є деякі тимчасові обмеження конституційних прав та свобод людей і громадян, передбачених статтями 30 - 34, 38, 39, 41 - 44, 53:

Стаття 30. Кожному гарантується недоторканність житла.

Стаття 31. Кожному гарантується таємниця листування, телефонних розмов, телеграфної та іншої кореспонденції.

Стаття 32. Ніхто не може зазнавати втручання в його особисте і сімейне життя, крім випадків, передбачених Конституцією України.

Стаття 33. Кожному, хто на законних підставах перебуває на території України, гарантується свобода пересування, вільний вибір місця проживання, право вільно залишати територію України, за винятком обмежень, які встановлюються законом.

Стаття 34. Кожному гарантується право на свободу думки і слова, на вільне вираження своїх поглядів і переконань.

Стаття 38. Громадяни мають право брати участь в управлінні державними справами, у всеукраїнському та місцевих референдумах, вільно обирати і бути обраними до органів державної влади та органів місцевого самоврядування.

Стаття 39. Громадяни мають право збиратися мирно, без зброї і проводити збори, мітинги, походи і демонстрації, про проведення яких завчасно сповіщаються органи виконавчої влади чи органи місцевого самоврядування.

Стаття 41. Кожен має право володіти, користуватися і розпоряджатися своєю власністю, результатами своєї інтелектуальної, творчої діяльності.

Стаття 42. Кожен має право на підприємницьку діяльність, яка не заборонена законом.

Стаття 43. Кожен має право на працю, що включає можливість заробляти собі на життя працею, яку він вільно обирає або на яку вільно погоджується.

Стаття 44. Ті, хто працює, мають право на страйк для захисту своїх економічних і соціальних інтересів.

Стаття 53. Кожен має право на освіту.

Вітаємо усіх друзів України та українців зі святом! Бажаємо наснаги та витримки! 

Слава Україні! Герям слава!