Подполковник Межевикин Евгений Николаевич - Царь или Герой?

Поделиться:

Царь или Герой?

Дорогие друзья, прошу вас помочь разобраться по делу, которое случилось 20 мая 2018 года приблизительно в 7:30 около КПП №3 пгт. Десна, Черниговской области (169 учебный центр), об этом на своей странице Facebook написала Ярина Любомир.

Как вы можете увидеть на видео, около 7:30 подполковник Межевикин Евгений Николаевич, пренебрегая правилами дорожного движения, остановился по центру ворот на КПП №3, блокируя дорожное движение, на атомобиле Mitsubishi, учитывая, что у него не было пропуска на право въезда в 169-й учебный центр.

Водители, которые направлялись к пгт. Десна через это КПП делали ему замечание по этому поводу, на что он ответил ненормативной лексикой ("Выходите, малолетки, я вас научу ездить"), что привело к конфликту. Водитель красного автомобиля подошел спросить по поводу как надо ездить. Словесная перепалка переросла в драку (как видно на видео, подполковник Межевикин Е.Н. первый начал драку - он толкнул водителя красного автомобиля, который упал под автомобиль, который задержался около КПП). Товарищ водителя красного автомобиля, увидев это, начал защищать своего товарища и один раз ударил подполковника Межевикина Н.Н. В это время дежурный КПП начал разнимать и встал между подполковником и товарищем водителя. Но подполковник не остановился и ударил водителя кулаком в лицо. После этого водитель начал убегать, а подполковник бегал за ним и хватался за нож, который находился на поясе. После этого подполковник подбежал к красному автомобилю, хотел забрать ключи, но не имел права на это. Водитель подбежал к подполковнику, вытянул его из своего автомобиля, и сел к нему, пытаясь отбыть. Потом дежурный КПП держал подполковника, давая возможность водителю и его товарищу отбыть, во избежание дальнейшей драки. После того подполковник вместе со своей пассажиркой Иваненко Татьяной (военный медик) поехали в военный госпиталь пгт. Десна (А4302). Со слов Иваненко Татьяны, она визуально определила, что у него перелом челюсти. По приезду он отказался от стационарного лечения, но попросил заключение о травме и выехал в сторону города Киева.

Цар чи Герой? Дорогі друзі, прошу вас допомогти розібратися у справі, яка сталася 20 травня 2018 року приблизно о 7:30 біля КПП №3 смт. Десна, Чернігівської області (169 навчальний центр). Як ви можете побачити на відео, близько 7:30 підполковник Межевікін Євген Миколайович, нехтуючи правилами дорожнього руху, зупинився по центру воріт на КПП №3, блокуючи дорожній рух, на атомобілі Mitsubishi, враховуючи, що у нього не було перепустки на право в'їзду до 169-го навчального центру. Водії, які прямували до смт. Десна через це КПП робили йому зауваження з цього приводу, на що він відповів ненормативною лексикою ("Выходите, малолетки, я вас научу ездить"), що привело до конфлікту. Водій червоного автомобіля підійшов запитати з приводу як треба їздити. Словесна перепалка переросла у бійку (як видно на відео, підполковник Межевікін Є.М. перший розпочав бійку - він штовхнув водія червоного автомобіля, який впав під автомобіль, який затримався біля КПП). Товариш водія червоного автомобіля побачивши це, почав захищати свого товарища і один раз вдарив підполковника Межевікіна Є.М. В цей час черговий КПП почав розбороняти і встав між підполковником та товаришем водія. Але підполковник не зупинився та вдарив водія кулаком в обличчя. Після цього водій почав тікати, а підполковник бігав за ним та хватався за ножа, який знаходився на поясі. Після цього підполковник підбіг до червоного автомобіля, хотів забрати ключі, але не мав права на це. Водій підбіг до підполковника, витяг його зі свого автомобіля, та сів до нього, намагаючись від'їхати. Потім черговий КПП тримав підполковника, даючи змогу водію та його товаришу від'їхати, щоб уникнути дальнійшої бійки. Після того підполковник разом зі своєю пасажиркою Іваненко Тетяною (війсковий медик) поїхали у військовий госпіталь смт. Десна (А4302). Зі слів Іваненко Тетяни, вона візуально визначила, що в нього перелом щелепи. По приїзду він відмовився від стаціонарного лікування, але попросив заключення про травму та виїхав в сторону міста Києва. Потім він написав заяву в поліцію про побиття. Почалися судові розслідування. Під час районного суду підполковник зі своєї сторони викликав підтримку невідомих осіб, які намагалися спровокувати бійку з водієм та його таваришем (підсудними), при цьому були присутні адвокат водія та батько товариша водія. Під час судового розгляду суддя брав усі докази зі сторони підполковника Межевікіна Є.М. (тому що він являється Героєм України), а докази зі сторони підсудних не брав до уваги. Суд постановив позбавити волі підсудних сроком на 2 роки та призначив по 50000 грн виплати на моральні збитки та по 5000 грн на компенсацію за лікування у військовому госпіталі (хоча військовослужбовці отримують безкоштовну медичну допомогу), незважаючи на те що вони признали вину (під час судового розслідування підполковник Межевікін Є.М. сказав судді, що він Герой України, а решта, які були в АТО - гостарбайтери, на підставі того, що водій-підсудний являється також учасником бойових дій). Після суду батьки підсудних поїхали до підполковника, щоб улагодити конфлікт, на що він відповів, що згоден при умові грошової компенсації на суму 300000 грн, щоб розрахуватися з адвокатом і групою підтримки та вибачення батьків та підсудних на відео. Але у батьків не має таких коштів та подали в апеляційний суд. Під час розгляду справи апеляційний суд також не брав до уваги доказів того, що Герой України спровокував та розпочав бійку і виніс вирок водію-підсудному один рік позбавлення волі і виплата грошової компенсації 5000 грн, а другому підсудному, який вступився за водія призначив 2 роки позбавлення волі та грошову компенсацію в 50000 грн. Апеляційний суд також не взяв до уваги те, що хлопці раніше не судимі, з хорошими характеристиками, що говорить про те, що вони не загрожують суспільству (так склався збіг обставин). Прошу всіх небайдужих максимально розповсюдити цю інформацію, розповісти про те, які герої у нас в країні, яким дозволено все, тільки через те, що він Герой України, а хлопці на рівні з ним - "ніхто".

Опубліковано Яриною Любомир Вівторок, 6 серпня 2019 р.

Потом он написал заявление в полицию об избиении. Начались судебные расследования. Во время районного суда подполковник со своей стороны вызывал поддержку неизвестных лиц, которые пытались спровоцировать драку с водителем и его таваришем (подсудимыми), при этом были присутствующими адвокат водителя и отец товарища водителя. Во время судебного разбирательства судья брал все доказательства со стороны подполковника Межевикина Е.Н. (потому что он является Героем Украины), а доказательства со стороны подсудимых не принимал во внимание. Суд постановил лишить свободы подсудимых сроком на 2 года и назначил по 50000 грн выплаты на моральные убытки и по 5000 грн на компенсацию за лечение в военном госпитале (хотя военнослужащие получают бесплатную медицинскую помощь), невзирая на то что они признали вину (во время судебного расследования подполковник Межевикин Е.Н. сказал судье, что он Герой Украины, а остальные, которые были в АТО - гостарбайтеры, на основании того, что водитель-подсудимый является также участником боевых действий). После суда родители подсудимых поехали к подполковнику, чтобы уладить конфликт, на что он ответил, что согласен при условии денежной компенсации на сумму 300000 грн, чтобы рассчитаться с адвокатом и группой поддержки и извинения родителей и подсудимых на видео. Но у родителей нет таких средств и подали в апелляционный суд. Во время разбирательства дела апелляционный суд также не принимал во внимание доказательств того, что Герой Украины спровоцировал и начал драку и вынес приговор водителю-подсудимому один год лишения свободы и выплата денежной компенсации 5000 грн, а второму подсудимому, который вступился за водителя назначил 2 года лишения свободы и денежную компенсацию в 50000 грн. Апелляционный суд также не принял во внимание то, что ребята раньше не судимы, с хорошими характеристиками, что говорит о том, что они не угрожают обществу (так сложилось стечение обстоятельств). Прошу всех небезразличных максимально распространить эту информацию, рассказать о том, какие герои у нас в стране, которым разрешено все, только из-за того, что он Герой Украины, а ребята на уровне с ним - "никто".

2018 OneNews.Все права защищены. Дизайн-разработка сайта SeoMarik |